Menu

AZ EN RU
Qablaşdırma Dizaynı

Qablaşdırma Dizaynı

Qablaşdırma – marka ilə müştəri arasında əsas kommunikasiya vasitəsi hesab olunur. Qablaşdırmanın forması və ya etiketin göz oxşayan dizaynı satışa birbaşa olaraq təsir etmə gücünə malikdir. Müştəri 5 saniyə ərzində qablaşdırmaya baxaraq məhsulun keyfiyyəti, xarakteristikası, ona olan etibarı ilə bağlı təsəvvürlərini formalaşdırır. Belə bir rəqabətli bir mühitdə markanın gözə çarpması isə mütləqdir.

Qablaşdırma və ya etiket dizaynının mərhələləri:

1

Bazarın Araşdırılması

Bu mərhələdə hər kəsə açıq olan məlumatlar əsasında bazarın və rəqiblərin analizi aparılır. Mərhələnin nəticəsindən asılı olaraq dizayn konseptlərinin formalaşması baş tutur.

2

Beyin Fırtınası

Araşdırmanın nəticəsi və hər hansı bir dizayn eskizlərinin hazırlanması üçün layihədə iştirak edən əməkdaşlar arasında fikir bölgüsü aparılır, müxtəlif ideyaların müzakirəsi aparılır.

3

Tendensiya

Qablaşdırma və ya etiket dizaynının bu mərhələsində marketoloq və qablaşdırma üzrə dizaynerlər makro və mikro trendlərin, rənglərin araşdırmasını həyata keçirirlər. Məsələn: Çay üzrə tendensiya, süd üzrə tendensiya və s.

4

Dizayn konsepti

Beyin fırtınası mərhələsindən sonra qablaşdırma üzrə ixtisaslaşmış dizayner müzakirə zamanı əldə olunmuş ümumi fikirlərin vizual təsvirini həyata keçirir. İlkin müzakirələr əsasında hazırlanmış eskizlər yenidən müzakirəyə çıxarılır.

5

İlkin Təqdimat / Düzəlişlər

Müzakirələr əsasında hazırlanmış ilkin versiyanın müştəri üçün təqdimatı həyata keçirilir. Müştərinin məntiqli şərhləri əsasında təqdim olunmuş versiya üzərində müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilir.

6

Ölçülərə Adaptasiya

Müştərinin məntiqli şərhləri əsasında hazırlanmış qablaşdırma forması və ya etiket dizaynına sonra təqdim olunmuş SKU saylarına və ölçülərə uyğun adaptasiya işləri həyata keçirilir.

Sifariş et